By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

PRIVACYVERKLARING van Schoonheidssalon Alex

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Alex
Pieter Eiffhuis
Herodotusplein 2E
5624 DH Eindhoven
Tel: 06-48118050
www.alexsb.nl

Schoonheidssalon Alex, gevestigd in het Pieter Eiffhuis aan het Herodotusplein 2E 5624 DH in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Alex van zijn klanten verwerkt.
Als je klant wordt van Schoonheidssalon Alex of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Alex verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Ik adviseer je deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Schoonheidssalon Alex, Pieter Eiffhuis, Herodotusplein 2E, 5624 DH Eindhoven, tel. 06-48118050, KvK-nummer: 54736803. De salon is bereikbaar via info@alexsb.nl of telefonisch: 06-48118050.

2. Verwerking persoonsgegevens door Schoonheidssalon Alex
Schoonheidssalon Alex verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van de salon en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
2.1 Schoonheidssalon Alex verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a) Voor- en achternaam
b) Geboortedatum
c) Telefoonnummer en e-mailadres

voor de volgende doeleinden:
a) Schoonheidssalon Alex gebruikt je naam, telefoonnummer en e-mailadres voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je geboortedatum is van belang voor de huidanalyse, de keuze van de behandeling en voor het eventueel versturen van een verjaardagskaart via e-mail;
c) Schoonheidssalon Alex gebruikt je naam en e-mailadres om je vier keer per jaar zijn e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie, bijvoorbeeld een verjaardagskaart, te sturen. Afmelding voor deze e-mailnieuwsbrieven is te allen
tijde mogelijk via de afmeldmogelijkheid onderaan de nieuwsbrief.

2.2 Schoonheidssalon Alex verwerkt bijzondere en/of gevoelige gegevens:
 
a) Via het intake- en huiddiagnoseformulier: gezondheidsgegevens en gegevens over het gebruik van medicijnen en cosmetica en over eventueel eerder ondergane behandelingen voor de volgende doeleinden:
a) Schoonheidssalon Alex gebruikt je gezondheidsgegevens om de voortgang van de behandelingen te monitoren en rekening te kunnen houden met eventuele indicaties en contra-indicaties bij de diverse behandelingen. Schoonheidssalon Alex gebruikt je gegevens over het gebruik van medicijnen en eventueel eerder ondergane behandelingen om in te kunnen schatten of er contra-indicaties aan verbonden zijn en/of een betere huidanalyse uit te kunnen voeren. Schoonheidssalon Alex gebruikt je gegevens over cosmetica om te bepalen of je de juiste producten gebruikt en eventueel advies te geven over behandelingen en producten.

3. Bewaartermijn
Schoonheidssalon Alex verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen of twee jaar nadat de laatste behandeling heeft plaatsgevonden.
Aansluitend verwijdert en vernietigt Schoonheidssalon Alex de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en gebruikte software
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Alex passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Schoonheidssalon Alex gebruikt de volgende computerprogramma’s:
Excel: een document met klantenbestand.
Adobe Acrobat reader: na het handmatig tijdens het intakegesprek invullen van de onder 2.1 en 2.2
genoemde gegevens op het intake- huisdiagnoseformulier scant de eigenaar het formulier in en vernietigt hij het ingevulde papieren formulier.
Word: hierin houdt de salon per klant in een document de in 2.1 genoemde persoonsgegevens en de in 2.2 genoemde verwerkt bijzondere en/of gevoelige gegevens bij, alsmede de data van de behandelingen, de naam van de behandeling en de gebruikte producten en materialen, en bijzonderheden over huidaandoeningen of -problemen. Zo kan de salon een historie over de huid opbouwen, zodat de schoonheidsspecialist altijd de juiste behandeling uitvoert en de juiste producten gebruikt tijdens de behandeling. Bovendien kan hij dan ook eventuele afwijkingen op tijd ontdekken.
Mozilla Thunderbird: voor het versturen en ontvangen van e-mails.
Website: de website van Schoonheidssalon Alex, www.alexsb.nl, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De gegevens die je invult in het e-mailformulier worden alleen doorgestuurd naar en gelezen door eigenaar Alex Struyker Boudier.
Alle bovengenoemde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Alex Struyker Boudier van Schoonheidssalon Alex heeft inzage in deze gegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen
5.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Schoonheidssalon Alex en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de salon een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de salon van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Alex Struyker Boudier, de eigenaar van Schoonheidssalon Alex, via info@alexsb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Schoonheidssalon Alex neemt je verzoek dan in behandeling en informeert je hier binnen een maand na ontvangst hierover.

5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact met de eigenaar van Schoonheidssalon Alex opnemen.
5.3 Schoonheidssalon Alex neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van de salon via info@alexsb.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je richten aan de eigenaar van Schoonheidssalon Alex via info@alexsb.nl of telefoonnummer 06-48118050.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Alex verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. Schoonheidssalon Alex draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website ‘www.alexsb.nl’ bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 
 

Verras familie, vrienden of collega’s!

Een leuk, origineel cadeau voor bijvoorbeeld een verjaardag of jubileum is niet altijd gemakkelijk te vinden. Dus wat dacht u van een cadeaubon van mijn salon? U heeft er al een vanaf € 15,-. Leuk om te geven én leuk om te krijgen!

Hoe komt u aan zo'n cadeaubon?
U kunt een cadeaubon in de salon kopen of via e-mail bestellen. Stuur een mail met het gewenste bedrag naar: info@alexsb.nl. Ik mail u dan het rekeningnummer waar u het bedrag naar over kunt maken. Na ontvangst van het bedrag op mijn rekening stuur ik u of degene aan wie u de bon wilt geven de cadeaubon toe. Zo besteld en snel in huis!